Elegantné produkty, ktoré reflektujú požiadavky našich zákazníkov

Firma Holzer bola založená v roku 1991. V roku 2005 bola pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a dnes je známa pod názvom Rainbow Crystal sro. Firma si rýchlo vytvorila meno renomovaného výrobcu produktov z krištáľového skla. Vyrábame ucelené produktové rady ako aj výrobky, ktorých dizajn zodpovedá špecifickým požiadavkám našich vysoko cenených zákazníkov. Našou rozsahom najväčšou produktovou radou sú výrobky religiózneho charakteru, ktorých význam stále narastá. Taktiež figúrky majú svoje miesto na trhu.Cieľom Rainbow Crystal sro. je prinášať na trh elegantné produkty, ktoré reflektujú požiadavky našich zákaznikov. Spokojnosť zákazníkov je pre nás nesmierne dôležitá, preto sa snažíme uspokojiť ích všetky požiadavky.